L´Koudy MI JI

narozen: 25.6.2013

RTG: DKK 0/0, DLK 0/0

 

otec: Ayko Boccaro          matka: Cherr Mi-Ji

_____________________________________________________________________________________________________

FOTKY ZDE